افتخاری از استقلال رفتنی است

با قانون جدیدی که مجلس تصویب کرده است مدیرعامل استقلال هم از این باشگاه رفتنی است. ادامه خواندن “افتخاری از استقلال رفتنی است”